Fietsenstalling

Veilig op weg
De Walewyc Mavo is een streekschool. Sommige leerlingen wonen om de hoek, anderen moeten een uur fietsen voordat ze er zijn. Al die honderden leerlingen zijn dus ‘s morgens vroeg en ‘s middags na schooltijd verkeersdeelnemer. We vinden het van het grootste belang dat onze leerlingen veilig op weg kunnen zijn. Daarom doen we van harte mee aan Totally Traffic*, het verkeersveiligheidsprogramma van de provincie Noord Brabant.

Onze school is al gecertificeerd sinds 2001 en verwierf in 2008 als eerste in Nederland het ‘gouden label’. We mogen zeggen dat er inmiddels een sterk ‘verkeersbewustzijn’ heerst onder onze leerlingen. De Walewyc-mavo heeft een eigen verkeerscoördinator. Brugklassers wordt gewezen op gevaarlijke plekken, er zijn lessen verkeerseducatie en zo nu en dan voeren we, met medewerking van de politie, een onverwachte steekproef uit om te zien of alle lichten het wel doen.

Deelname aan het programma heeft geresulteerd in onder meer de aanleg van veilige fietsroutes in de wijde omgeving en een jaarlijkse controle van de fietsen voor de leerlingen van klas 1.
www.totallytraffic.nl

*Totally Traffic is in het VO de opvolger van het BVL (Brabants Verkeersveiligheidslabel).