Leerlingbegeleiding

Mentor
Op de Walewyc-mavo staan we met veel mensen klaar om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. De bedoeling van elke vorm van begeleiding is dat een leerling zich prettig voelt en zo optimaal mogelijk kan presteren. De mentor is de spil van de begeleiding en kent de hem toevertrouwde leerlingen persoonlijk. Met enige regelmaat hebben mentor en leerling een gesprek en de mentor heeft daarnaast contact met collega’s over de individuele prestaties.
Zo ontstaat er een goed beeld van het presteren van de leerling. Mochten er problemen zijn op welk gebied dan ook, dan is de eigen mentor het eerste aanspreekpunt. Ieder leerjaar beschikt tevens over een leerlingencoördinator. De begeleiding bij studie- en beroepskeuze is een samenspel van mentor, decaan en vakdocenten, maar ook hierin blijft de eigen mentor het centrale aanspreekpunt.

Vakondersteuning
Van maandag tot en met donderdag verzorgen onze vakdocenten extra vakondersteuning voor leerlingen die problemen hebben bij de verwerking van de leerstof. Deze vakondersteuning is steeds tijdens het achtste lesuur of erna.

Huiswerkklas
Een andere vorm van begeleiding bieden we aan in onze huiswerkklas. Van maandag t/m donderdag kunnen leerlingen na schooltijd hun huiswerk maken onder begeleiding van een docent.

Walewyc-uur
De Walewyc-mavo stelt een aantal docenten beschikbaar die tijdens het Walewyc-uur leerlingen begeleiden. Het Walewyc-uur valt voor alle brugklasleerlingen, regulier mavo en Olympiaklas, op hetzelfde moment in de week.
De volgende onderdelen zullen onder andere worden aangeboden:
• Muziekles door Music’scool
• Project vrij lezen
• ICT-vaardigheden
• Toplife

Leerlingencoördinator
De Walewyc-mavo heeft vier leerlingencoördinatoren. De leerlingencoördinator houdt zich bezig met leerlingenzaken binnen de organisatie van de school. Hij bewaakt tevens de doorgaande lijn in de leerlingenbegeleiding.

De leerlingencoördinatoren zijn:

Klas 1:      Dhr. Jelle Fitters

Klas 2:      Mevr. Simone van Balkom

Klas 3:      Mevr Ine Spanjers

Klas 4:      Dhr. Bryan Kroon

Walewyc uil