Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft de Walewyc Mavo ernaar gestreefd om meer externe instanties te betrekken bij de school. We merken dat hun aanwezigheid in de school ervoor zorgt dat de communicatielijnen korter zijn en dat leerlingen en hun ouders sneller de weg vinden naar de ondersteuning die op dat moment belangrijk voor hen is.

Schoolmaatschappelijke Ondersteuning
Vanaf het kalenderjaar 2020 beschikt de Walewyc Mavo over een schoolmaatschappelijk ondersteuner (SMO). Deze medewerker is aangesteld door de gemeente Waalwijk en biedt rechtstreeks de zorg op school voor leerlingen uit de gemeente Waalwijk.

RIO-zorg
Dit instituut voor kinderen met ontwikkelingsproblemen is een dag per week in ons gebouw aanwezig. De samenwerking met onze school bestaat uit advisering van de zorgcoördinatoren én leerlingen/ouders kunnen met een verwijzing vanuit de huisarts binnen onze schoolmuren onderzocht of ondersteund worden.

Spiegel-I
Deze praktijk voor onderzoek en begeleiding van leerlingen met leerproblemen werkt nauw samen met onze school. Op afspraak zijn ze op school aanwezig voor onderzoek en screening. Verdere begeleiding gebeurt buiten de school.

Nieuwerwijs
Deze praktijk begeleidt mensen die hooggevoelig zijn. Femke Dane kan op afspraak gesprekken voeren met leerlingen en vanuit haar screening gepaste ondersteuning bieden.

Jeugdgezondheidszorg GGD
De Jeugdgezondheidszorg GGD komt jaarlijks op school om leerlingen uit het tweede leerjaar te onderzoeken; deze check is de laatste van de serie controles die ooit op het consultatiebureau begon. Een arts en een verpleegkundige onderzoeken de leerlingen en zij worden bijgestaan door een logopedist en een jeugdpsycholoog. De betrokkenen (leerlingen, ouders en docenten) kunnen ook op eigen initiatief contact opnemen met een arts of verpleegkundige van de GGD, zowel bij vragen over fysieke als geestelijke gezondheid. Als er aanleiding toe is, kunnen arts en verpleegkundige doorverwijzen naar de eigen huisarts, de GGZ of een consult aanvragen bij de psycholoog van de GGD. Al deze verschillende vormen van gezondheidszorg worden door de overheid gefinancierd.