Dyslexie
Leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen voor compenserende maatregelen in aanmerking komen, zoals o.a. het werken met een laptop ( o.a. voor auditieve ondersteuning). Daarnaast hebben al deze leerlingen recht op tijdverlenging bij het maken van toetsen.

Dyscalculie
Leerlingen met een dyscalculieverklaring kunnen ook compenserende maatregelen in aanmerking komen. Deze faciliteiten kunnen leerlingen ondersteunen bij het maken van toetsen waarbij rekenvaardigheden voorkomen.

Een nadere omschrijving van de geboden hulp op de Walewyc Mavo is te vinden in het schoolondersteuningsplan van de school en in het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

 

OLC

Faalangst en examens
Faalangst en examenvrees kunnen de studieresultaten en het zelfvertrouwen van een leerling negatief beïnvloeden. Door op school een cursus te volgen, leert de leerling beter om te gaan met deze angsten. Speciaal opgeleide docenten geven deze cursus.

Ondersteuningsteams
De school heeft een intern ondersteuningsteam dat elke week bijeenkomt. In dit team zitten de zorgcoördinator, de interne begeleiders en de leerlingencoördinatoren. In het extern ondersteuningsteam dat eens per 6 weken bijeenkomt zitten de externe begeleiders, zoals ambulante begeleiders vanuit het VSO, de verpleegkundige of jeugdarts, de jeugdagent,  de maatschappelijk ondersteuner vanuit de gemeente Waalwijk en de zorgcoördinatoren van de school.