Dyslexie
Leerlingen met een leeshandicap kunnen op kosten van de scholengroep schoolboeken als luisterboek bestellen bij Dedicon in Grave. Ouders dienen vooraf te overleggen met de remedial teacher van de school. Leerlingen met een dyscalculieverklaring kunnen gebruik maken van een aangepaste toets bij de verplichte rekentoets. Een nadere omschrijving van de geboden hulp op de Walewyc-mavo is te vinden in het schoolondersteuningsplan van de school en in het dyslexieprotocol .

Dyscalculie
Voor leerlingen met een verklaring dyscalculie kunnen ook compenserende maatregelen in aanmerking komen. Deze faciliteiten kunnen leerlingen ondersteunen bij het behalen van de verplichte rekentoets

OLC

Faalangst en examens
Faalangst en examenvrees kunnen de studieresultaten en het zelfvertrouwen van een leerling negatief beïnvloeden. Door op school een cursus te volgen, leert de leerling beter om te gaan met deze angsten. Speciaal opgeleide docenten geven deze cursus.

Ondersteuningsteams
De school heeft een 
intern ondersteuningsteam dat elke 2 weken bijeenkomt. In dit team zitten de zorgcoördinator, de interne begeleiders en de leerlingencoördinatoren. In het extern ondersteuningsteam dat eens per 6 weken bijeenkomt zitten de externe begeleiders, zoals ambulante begeleiders vanuit het VSO, de verpleegkundige, de jeugdagent,  de schakelfunctionaris vanuit de gemeente Waalwijk en de zorgcoördinator van de school.