Betalingsregeling
Het kan voorkomen dat ouders een bedrag verschuldigd zijn dat zij niet of niet in een keer kunnen betalen. Zij kunnen om een betalingsregeling vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Mw. J. Bouman van OMO SG De Langstraat (E: j.bouman@sgdelangstraat.nl / T: 0416-673933  ma/di aanwezig).

Financiële tegemoetkoming
Voor ouders die problemen verwachten met de betaling van de kosten verbonden aan deelname aan de extra activiteiten en faciliteiten heeft de school een reductie- en kwijtscheldingsregeling in het leven geroepen (de regeling staat op de website). Mocht u gebruik willen maken van deze regeling dan verzoeken wij u vóór inschrijving voor de betreffende activiteit contact op te nemen met de school van uw kind. In overleg met de school kan dan mogelijk (gedeeltelijk) kwijtschelding worden verleend.