Leerlingeningang

Sponsorbeleid
Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.
Daarnaast heeft de scholengroep een eigen sponsorbeleid. Klik hier voor meer informatie hierover.