ir. E. (Edwin) A. Verlangen, rector OMO SG De Langstraat

Welkom bij onze Scholengroep!

OMO Scholengroep De Langstraat bundelt vier scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband. Dit groter verband maakt kleinschaligheid in onze scholen mogelijk. Ons verband zorgt er tevens voor dat de individuele scholen op een hoger niveau kunnen presteren.

Dit zijn onze scholen:

  • d’Oultremont College (Drunen – Gemeente Heusden);
  • Mollercollege (Waalwijk);
  • Walewyc Mavo (Waalwijk);
  • Van Haestrecht College (Kaatsheuvel – Gemeente Loon op Zand).

Ons motto is: ‘Goed onderwijs maak je samen’. De scholen kunnen hierbij profiteren van elkaars kwaliteiten. .De vier scholen gaan de komende jaren steeds meer vanuit gedeelde waardes opereren. Onze samenwerking biedt veel meerwaarde aan leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende leeromgeving

Onze scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan de gedeelde waardes en houden zo hun eigen gezicht. Niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijsaanbod en in het team van medewerkers kun je die eigen cultuur en sfeer herkennen. Onze leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. Dat vinden wij belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen.

‘Samen‘ betekent voor ons ook dat we het belangrijk vinden om als school samen met de ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en adequaat te informeren. Met deze schoolgids 2021-2022 hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Hiernaast geven wij gedurende het jaar informatie over actuele zaken via de digitale leerling- en ouderportalen, de website, via de mail en op andere wijze. Zo proberen we iedereen goed op de hoogte te houden.

Namens onze schoolgemeenschap wens ik u en uw zoon of dochter een succesvolle leertijd en een plezierig schooljaar.

ir. E. (Edwin) A. Verlangen, rector OMO Scholengroep De Langstraat