Bestuur

OMO Scholengroep De Langstraat, waarvan de Walewyc Mavo deel uitmaakt, valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector ir. E. (Edwin) A. Verlangen is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur.

De rector vormt samen met de directeuren van de vier scholen en het directielid bedrijfsvoering de kerndirectie. Deze directie bepaalt het beleid binnen de scholengemeenschap. De rector is bereikbaar op het rectoraat: Olympiaweg 8b, 5143 NA Waalwijk, tel. 0416-67 39 30.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:

Spoorlaan 171
Postbus 574
5000 AN Tilburg
T 013 – 5955500
E omo@omo.nl

Ledenraad Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging.  Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt  ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging.  In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van Advies

De scholengroep heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn vanuit verschillende maatschappelijke achtergronden. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.
De Raad van Advies adviseert de rector over onderwijsbeleid en leerlingbegeleiding. De voorzitter van de Raad van Advies is de heer S. Reijnders, bereikbaar via OMO SG De Langstraat, 0416-67 39 30.