Voel je thuis
Alleen op een plaats waar het veilig is, valt goed te leven en te leren. Daarom streven we naar een leefbare school, een fijne plek, waar leerlingen zich thuis voelen. Om te zorgen dat onze school zo veilig blijft als ze is, hebben we regels en afspraken gemaakt. In het kort komen die hier op neer.
Leraren en medewerkers van de school hebben een positieve houding ten opzichte van elkaar en de leerlingen en gedragen zich respectvol. In het bewustzijn dat zij een voorbeeldfunctie vervullen, hanteren zij de duidelijke regels en zijn ze consequent in hun optreden. Er is voldoende toezicht, de school beschikt over bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en er ligt een goedgekeurd ontruimingsplan, dat regelmatig live geoefend wordt. Agressie en geweld in woord of doen en laten worden niet getolereerd.

Personeel, ouders en leerlingen worden jaarlijks op de hoogte gebracht van de wettelijke procedures rondom veiligheid. Slachtoffers kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon. Klachten worden serieus genomen en zorgvuldig afgehandeld volgens het standaard protocol. 

Voor wat betreft afspraken met leerlingen omtrent het gebruik van computers, mobiele telefoons, het plaatsen foto’s en filmpjes op internet etc. verwijzen wij u naar de “Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen”. Deze gedragscode is op onze website te vinden onder ‘Ouders’ – ‘Ouderinformatie + downloads‘. 

OLC