Alle leerlingen van OMO Scholengroep de Langstraat kunnen het reguliere onderwijs volgen zonder dat hier op enigerlei wijze kosten aan zijn verbonden. Omdat de Walewyc-mavo echter meer wil bieden dan wettelijk is vereist, worden er gedurende het jaar extra activiteiten georganiseerd en faciliteiten aangeboden.

Een totaaloverzicht van de activiteiten en faciliteiten en de daar aan verbonden kosten vindt u op deze pagina.

Voor alle activiteiten en faciliteiten geldt dat deelname hieraan vrijwillig is. Met ingang van dit schooljaar gaan wij gebruik maken van een nieuw digitaal systeem om de deelname van de leerlingen te inventariseren en vast te leggen. Omdat deelname aan deze activiteiten kosten met zich meebrengt, vragen wij u via de te ontvangen mail formeel kenbaar te maken dat uw zoon/dochter mag deelnemen aan de betreffende activiteit.

Voor alle leerlingen van klas 1 ontvangen de ouders deze mail half juli. Voor klas 2, 3 en 4 wordt de mail in de eerste lesweek van het nieuwe schooljaar verzonden.

Indien u aangeeft dat uw kind deelneemt aan een activiteit/faciliteit, is deelname bindend en ontstaat er een betalingsverplichting. Mocht u besluiten uw zoon/dochter niet deel te laten nemen dan zal een vervangend programma worden aangeboden. Hij/zij zal dan op school de vervangende opdrachten maken.

Wij zijn ons bewust dat de kosten in bepaalde situaties financiële problemen kunnen geven. Uw gemeente kan u daar wellicht in ondersteunen. De school biedt tevens de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Mocht u met betrekking tot bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar ouderbijdrage@walewyc.nl

Overzicht ouderbijdrage 2018-2019

U kunt hieronder per klas de toelichting van de schoolkosten en ouderbijdrage bekijken

Beschrijving schoolkosten klas 1 2018-2019
Beschrijving schoolkosten klas 2 2018-2019
Beschrijving schoolkosten klas 3 2018-2019
Beschrijving schoolkosten klas 4 2017-2018

meneer de uil

print

Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te beperken. Daarom hebben wij er voor gekozen zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren en vragen wij u, indien dit niet strikt noodzakelijk is, van deze overzichten geen afdrukken van te maken.