Alle leerlingen van OMO Scholengroep de Langstraat kunnen het reguliere onderwijs volgen zonder dat hier op enigerlei wijze kosten aan zijn verbonden. Omdat de Walewyc-mavo echter meer wil bieden dan wettelijk is vereist, worden er gedurende het jaar extra activiteiten georganiseerd en faciliteiten aangeboden.

Een totaaloverzicht van de activiteiten en faciliteiten en de daar aan verbonden kosten vindt u op deze pagina.

De ouders van alle leerlingen ontvangen in juli een mail. In deze mail kan elke ouder aangeven voor welke activiteiten zij kiezen, naast de keuze voor een vrijwillige ouderbijdrage.

Indien u aangeeft dat uw kind deelneemt aan een activiteit/faciliteit, is deelname bindend en ontstaat er een betalingsverplichting. Mocht u besluiten uw zoon/dochter niet deel te laten nemen dan zal een vervangend programma worden aangeboden. Hij/zij zal dan op school de vervangende opdrachten maken.

Wij zijn ons bewust dat de kosten in bepaalde situaties financiële problemen kunnen geven. Uw gemeente kan u daar wellicht in ondersteunen. De school biedt tevens de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Mocht u met betrekking tot bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar ouderbijdrage@walewyc.nl

ouderbijdrage 2019-2020

U kunt hieronder per klas de toelichting van de schoolkosten en ouderbijdrage bekijken

Beschrijving schoolkosten klas 1 2019-2020

Beschrijving schoolkosten klas 2 2019-2020

Beschrijving schoolkosten klas 3 2019-2020

Beschrijving schoolkosten klas 4 2019-2020

meneer de uil

print

Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te beperken. Daarom hebben wij er voor gekozen zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren en vragen wij u, indien dit niet strikt noodzakelijk is, van deze overzichten geen afdrukken van te maken.