Sponsoring is het beschikbaar stellen van geld, goederen of diensten aan de school waar een tegenprestatie tegenover wordt geplaatst. Donaties zijn geen sponsoring. Als de school een tegenprestatie stelt tegenover de donatie wordt er geacht sprake te zijn van sponsoring.

Download hier het sponsorbeleid van Scholengroep de Langstraat.