Een héél belangrijk rooster is natuurlijk het vakantierooster. Na al dat harde werken kan het best even fijn zijn om lekker even niets te hoeven. Wil je weten hoelang het nog duurt? Hier vind je het vakantierooster:

Vakantieplanning voor schooljaar 2018-2019

  • Start schooljaar 2018-2019 voor leerlingen  di 21 augustus 2018
  • Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober 2018
  • Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 04 januari 2019
  • Vrije dag 01 maart 2019
  • Voorjaarsvakantie 04 maart t/m 08 maart 2019
  • Tweede Paasdag 22 april 2019
  • Meivakantie 23 april t/m 03 mei 2019
  • Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
  • Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
  • Zomervakantie 09 juli t/m 16 augustus 2019

Let op: deze vakantiedata kunnen afwijken van de adviesdata van de Rijksoverheid.

Leerplicht en verlof
Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van bij ‘gewichtige omstandigheden’.
Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient om teleurstellingen te voorkomen ruim van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding. De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente.
Lees hier meer informatie over leerplicht en verlof.