Een héél belangrijk rooster is natuurlijk het vakantierooster. Na al dat harde werken kan het best even fijn zijn om lekker even niets te hoeven. De planning voor dit schooljaar vind je terug in de agenda. De planning voor het volgend jaar vind je hieronder:

Voorlopige vakantieplanning voor schooljaar 2021- 2022

Voorlopige planning Schoolvakanties 2021-2021
Herfstvakantie 25 oktober 2021 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 07 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 t/m 04 maart 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 02 mei 2022 t/m 06 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
2e Pinksterdag 06 juni 2022
Zomervakantie 25 juli 2022


Let op: deze vakantiedata kunnen afwijken van de adviesdata van de Rijksoverheid.

Leerplicht en verlof
Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van bij ‘gewichtige omstandigheden’.
Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient om teleurstellingen te voorkomen ruim van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding. De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente.
Lees hier meer informatie over leerplicht en verlof.