Een héél belangrijk rooster is natuurlijk het vakantierooster. Na al dat harde werken kan het best even fijn zijn om lekker even niets te hoeven. Wil je weten hoelang het nog duurt? Hier vind je het vakantierooster:

Vakantieplanning voor schooljaar 2017-2018

  • Start schooljaar 2017-2018 voor leerlingen  di 29 augustus 2017
  • Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017
  • Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 05 januari 2018
  • Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018
  • Goede Vrijdag 30 maart 2018
  • Tweede Paasdag 02 april 2018
  • Meivakantie 23 april t/m 04 mei 2018 (incl. Koningsdag 27 april)
  • Hemelvaart 10 en 11 mei 2018
  • Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
  • Zomervakantie 09 juli t/m 19 augustus 2018

Let op: deze vakantiedata kunnen afwijken van de adviesdata van de Rijksoverheid.

 

Leerplicht en verlof
Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van bij ‘gewichtige omstandigheden’.
Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient om teleurstellingen te voorkomen ruim van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding. De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente.
Lees hier meer informatie over leerplicht en verlof.