Enkele docenten verzorgen extra vakondersteuning voor leerlingen die problemen hebben bij dat vak. Per periode wordt voor andere vakken vakondersteuning aangeboden. Deze vakondersteuning is steeds tijdens het achtste lesuur, soms tijdens het zevende uur. De vakondersteuning is voor de onderbouw en bovenbouw gescheiden.

Aan de vakondersteuning zijn geen kosten verbonden. Dit is een extra service van de Walewyc-mavo!

Docenten kunnen leerlingen doorverwijzen naar deze vakondersteuning.