Klas 2, 3 en 4 noemen we de mavo. Elk schooljaar krijg je les volgens de vertrouwde structuur van de Walewyc-mavo. die je begeleidt op je weg naar het diploma. Je kunt in klas 3  en 4 ook al  kiezen uit allerlei vakken. Er is een ruime keuze, zodat je precies jouw eigen vakkenpakket kunt samenstellen gericht op wat je kunt en wat je nodig hebt voor je toekomst.

Zie hier voor meer informatie over je vakkenpakketkeuzes.