Waarom?

Wij constateren regelmatig dat leerlingen niet deel kunnen nemen aan bepaalde onderwijs gerelateerde activiteiten. Gezinnen kunnen soms de financiële lasten niet meer dragen. Deelname aan deze activiteiten stimuleert leerlingen echter wel zich ten volle te ontwikkelen. Daarbij willen we graag dat alle leerlingen op de Walewyc-mavo aan deze onderwijsactiviteiten kunnen deelnemen. In onze ogen mag de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. Een “kleine portemonnee” van een gezin mag geen enkel kind buitensluiten. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen voor wie dat dreigt, kunnen een beroep doen op het Walewyc-ondersteuningsfonds. Het fonds neemt dan mogelijk een deel van de kosten voor zijn rekening.

Voor wie?

Het Walewyc-ondersteuningsfonds is een opgericht voor leerlingen die op de Walewyc-mavo staan ingeschreven en er onderwijs volgen. Het is bedoeld voor (ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die het financieel niet breed hebben. De inkomenstoets wordt gedaan door Stichting Leergeld voor de leerlingen uit gemeente Heusden of Loon op Zand. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen woonachtig in gemeente Waalwijk dienen in bezit te zijn van een paswijzer óf bekend te zijn bij Stichting “De Strohalm”.

Welke activiteiten?

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen kunnen een beroep doen op de vergoeding van bepaalde activiteiten, zoals dagexcursies, projectdagen of het kamp van klas 3. Maar ook algemene zaken als de huur van een kluisje kunnen opgenomen worden in de aanvraag.

Hoe werkt het Walewyc-ondersteuningsfonds?

Als u een beroep wilt doen op het fonds, kunt u mailen naar ondersteuningsfonds@walewyc.nl.

U ontvangt dan een aanvraagformulier en de te volgen procedure.

Helpt u ook mee?

Wilt u een donatie doen, dan kunt u een bedrag storten op IBANrekeningnummer NL55RABO0334246903 t.n.v. SG. De Langstraat inzake Walewyc-ondersteuningsfonds.

Wij danken u bijzonder hartelijk en wij kunnen u verzekeren dat de ouders/verzorgers en leerlingen u immens dankbaar zijn!