Walewyc test museum

De komende tijd gaan diverse musea in Noord-Brabant gezamenlijk een programma ontwikkelen, speciaal gericht op jongeren van het VMBO. Momenteel loopt daarvoor de eerste pilot. Aan de Walewyc Mavo is gevraagd daaraan deel te nemen en natuurlijk helpen we daar graag bij. In het kader van deze pilot brachten dinsdagmiddag 16 november 14 leerlingen uit klas drie, onder begeleiding van mevrouw Wens en meneer van Haren, een bezoek aan het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.De leerlingen werden daar ontvangen met een hapje en een drankje. Na een korte uitleg kregen ze enkele “over de streep” vragen over onder andere museumbezoeken en de kunstvakken. Daarna begon een kleine rondleiding door het museum langs drie kunstwerken waar de leerlingen telkens op een andere manier bevraagd en geactiveerd werden. Ondertussen werden ze geobserveerd om te zien welke werkvormen wel en welke niet aanslaan. Zo werden er bijvoorbeeld vragen gesteld die met behulp van een pingpong-bat beantwoord moesten worden en werd de leerlingen gevraagd zich voor te stellen een persoon op een van de schilderijen te zijn. Als afsluiting werd er een evaluatie ingevuld. Als vervolg op deze eerste pilot-bijeenkomst gaan er later dit jaar nog twee leerlingen naar een denktanksessie en sluiten we het eerste deel van deze pilot af met een bezoek aan het museum met alle leerlingen van klas drie.